Cuvinte cheie: alias

Ce este un alias poștal

Aliasul este o denumire alternativă a unei căsuțe de poșta electronică, conectată la o adresă de e- mail existentă. Aliasul poștal se crează ca supliment […]